Season Song Download Mp3 Simar Doraha

Latest Season Song Download Mp3 By Simar Doraha . New Song Season Mp3 Download 320Kbps For Free Only On Filmisongs.

Season Full Song Lyrics  By Simar Doraha

Simar Doraha - Season Mp3 Song Download

Season Song Download

Season - Simar Doraha Full Song Lyrics Download

8 ਵੱਜ ਗਏ ਆ ਆਇਆ ਨੀਓ ਕੇਹੜਾ ਹੈ ? ਹੈਲੋ
Desi Crew, Desi CrewDesi Crew, Desi Crew
ਓ Password ਮੰਗਦਿਆ ਮੈਲਾ ਸਾਰਿਯਾਸਾਡਿਆ ਕਡੌਣੀਯਾ ਦੇਟਈਲਾ ਸਾਰਿਆਨੋਵੀ ਦੱਸਵੀ ਦਾ ਮੈਨੂ ਸਮਾਜ ਜਾਵਾਕਸੋਚ ਸੋਚ ਹਾਸਾ ਔਂਦਾ ਮੈਨੂ ਖੇਲਾ ਸਾਰਿਆਹਾ ਹਾ ਕਮਲਿ ਹੋਗੀ ਤੂਓ ਨੀਂਦ ਨਾਲ ਲਾਲ ਆਖ ਭਾਰੀ ਪਯੀ ਆਏਨੀਂਦ ਨਾਲ ਲਾਲ ਆਖ ਭਾਰੀ ਪਯੀ ਆਏਤੇਰੇ ਭਦੇ ਖੌਰੇ ਕਿਹਦਾ ਖਾਨ ਮਾਲ ਬਲਿਏSeason ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਲਿਏਮਿਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਨਾ ਆਏ ਬਵਾਲ ਬਲਿਏਔਖੀ ਹੂਈ ਚਹਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂਅੱਸੀ ਵੀ ਨੀ ਸੌਖੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਿਏ
ਥੋਡਾ ਕਰੋ ਮੇਨਟੇਨ ਟਿੱਕਾ ਮੀਤਾ ਨਾ ਖਾਓਨਾਲੇ ਲੋਈ ਸਿੱਤੋ ਪ੍ਰਾ ਆਏ ਬ੍ਲੇਜ਼ਰ ਪਾਓਵੇਟ ਕਿੰਨਾ ਵਧ ਗਯਾ ਥੋਡਾ ਜਾਂ ਜੀਹਥ ਜੋਡ਼ ਮਿਨਟ ਆਏ ਕਿ ਕਰਦੀਓ ਲਓ
ਮਿਥੀਏ ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁ ਲਾ
ਊ ਬੋਲਦਾ ਦੇ ਜੱਟ ਕੀਤੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਬੋਲਦਾ ਦੇ ਜੱਟ ਕੀਤੇ ਲੀਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇਹਾਰ੍ਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਫੈਲ ਮੁੱਕੇ ਮਾਰ ਬਲਿਏਸੀਜ਼ਨ ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਲਿਏਮਿਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਨਾ ਆਏ ਬਵਾਲ ਬਲਿਏਔਖੀ ਹੂਈ ਚਹਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂਅੱਸੀ ਵੀ ਨੀ ਸੌਖੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਿਏ
ਹੋ ਮੇਰੀ ਮੰਨ ਲੇ ਤੂ ਗੱਲ ਇਕ ਵਾਰ ਸੋਹਣੇਯਾਨਾਲੇ ਕਂਪਨੀ ਬਾਦਲ ਚਹਾਦ ਯਾਰ ਸੋਹਣੇਯਾਓ ਥੋਡਾ ਜਾ ਡ੍ਰਮ ਕਰ ਨਪੁਸੀਂ ਦਾਜੇ ਬਨਣਾ ਤੂ ਵੱਡਾ ਕਲਾਕਾਰ ਸੋਹਣੇਯਾ
ਬੁੱਗੇ ਆ ਸੁਣ ਫਿਰ
ਓ ਨਾਟਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਰਾਹੇ ਆਲੇ ਤੋਂਨਾਟਕ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਆ ਦੋਰਾਹੇ ਆਲੇ ਤੋਂਮੇਰਾ ਸਾਡਾ ਜਾ ਸੁਭਾ ਤੇ ਲੰਮਮੇ ਵਾਲ ਬਲਿਏਸੀਜ਼ਨ ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਲਿਏਮਿਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਨਾ ਆਏ ਬਵਾਲ ਬਲਿਏਔਖੀ ਹੂਈ ਚਹਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂਅੱਸੀ ਵੀ ਨੀ ਸੌਖੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਿਏ
ਨੀ ਨਜਾਰੇ ਮੈਨੂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਲ ਲੈਣ ਦੇਓ ਜਿੱਡਾ ਰਿਹਾ ਨੀ ਓਹਦਾ ਰਿਹ ਲੇਨ ਦੇਬਾਡੀ ਸ਼ੋਦ੍ਯ ਤਾ ਸਾਰੇ ਹੀ ਬਣਯੀ ਫਿਰਦੇਬੰਦੇ ਸਸਤੇ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਮਿਹਿੰਗੇ ਪਾਯੀ ਫਿਰਦੇਬਾਪੂ ਤੇ ਗਯਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾ ਕਿ ਤੈਨੂਬਾਪੂ ਤੇ ਗਯਾ ਮੈਂ ਹੋਰ ਦੱਸਾ ਕਿ ਤੈਨੂਸਾਰਾ ਓਹਦੇ ਹੀ ਸੁਭਵ ਦਾ ਆਏ ਕਮਾਲ ਬਲਿਏਸੀਜ਼ਨ ਨੀ ਕੋਈ ਸਾਰਾ ਸਾਲ ਬਲਿਏਮਿਤਰਾਂ ਦਾ ਰਿਹਨਾ ਆਏ ਬਵਾਲ ਬਲਿਏਔਖੀ ਹੂਈ ਚਹਕਦੀ ਕਿ ਸਾਡੇ ਵੱਲ ਨੂਅੱਸੀ ਵੀ ਨੀ ਸੌਖੇ ਤੇਰੇ ਨਾਲ ਬਲਿਏ

Season Song Details/Video

Singer
Music Composer
Lyrics Writer
Original SourceYouTube
Released On09-10-2022
YouTube video