Tu Jo Sang Hai

Tu Jo Mila, yaha
Mil gayi, hai subah
Taare sang jo chale
Na ab koi, khata
Tu Jo Sang hai
Sab kuch dhang hai
Yaha
Tu Jo Sang hai sab kuch dhang hai
Yaha
Shaam bhi yahi hai,
Aur mil gayi hai, subaah
Tu Jo sang hai,
Khil gaye rang hai, yaha.
Din na dhale, waha
Tum Milo, mujhse jaha
Dil kare, nadaaninyaan,
Na ab koi, khataa.
Tu Jo Sang hai sab kuch dhang hai
Yaha
Shaam bhi yahi hai,
Aur mil gayi hai, subaah
Tu Jo sang hai,
Khil gaye rang hai, yaha.